stapel av dokument 8197Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie

júl - december 2020 si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

pdfNávrh plánu kontrolnej činnosti