2074185Milí spoluobčania,

v tejto výnimočnej chvíli, keď sa dnes naša najstaršia spoluobčianka pani Rozália Válková dožíva vzácneho životného jubilea 100 rokov mi dovoľte, aby som jej v mene svojom, v mene poslancov obecného zastupiteľstva, ale i v mene vás všetkých „jej spoluobčanov“ zo srdca zablahoželal:

 

Milá oslávenkyňa, babka Rozália

Dnes ste sa dožila prekrásnej chvíle,
prežila a prešla ste životom predlhé míle,
prešla ste krajinou bolesti a lásky,
dovoľte nám symbolicky pohladiť Vaše strieborné vlásky.

Len málo ľudí na svete sa dožije takéhoto krásneho veku.
Len málo ľudí si svet váži tak, že ich nechá po sebe kráčať 100 a viac rokov.
O to viac nás teší, že ste to práve Vy, kto sa dožil takéhoto vzácneho jubilea.

V tejto slávnostnej chvíli Vám zo srdca prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania.