thumb doctor holding stethoscope 23 2147822716Vážení pacienti,
na základe mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a v rámci ochrany Vášho zdravia boli prijaté nasledovné opatrenia:

 - všetci pacienti, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, pred návštevou praktického lekára najskôr telefonický kontaktujú svojho praktického lekára, a až po telefonickom pohovore, ak Vám to praktický lekár doporučí, môže prísť do čakárne na vyšetrenie.
- pred vstupom do ambulancie praktického lekára musí mať každý pacient na ústach ochranné rúško (NESMIE MAŤ RESPIRATOR S VYDYCHOVÝM VENTILOM), návleky na topánkach a podľa možnosti ochranné rukavice.
- pacienti, ktorí nemajú závažné príznaky ochorenia, praktický lekár nepozýva do ambulancie, odporúča im liečbu po telefóne, a ak je to potrebné, predpíše e-recept.


- pacient si pred telefonovaním pripraví odpovede na nasledujúce otázky:
1. Boli ste Vy alebo iná Vám blízka osoba kdekoľvek v zahraničí ?
2. Boli ste Vy alebo iná Vám blízka osoba v kontakte s osobou s potvrdenou infekciou koronavírusom?
3. Ste Vy alebo iná Vám blízka osoba v nariadenej karanténe?
4. Máte Vy alebo iná Vám blízka osoba príznaky infekcie dýchacích ciest?


- lieky pre chronické ochorenia píše praktický lekár na základe požiadania prednostne cez eČasenku (www.eČasenka) alebo telefonicky v čase od 13.00 do 14.00 hod. Zákaz osobného nosenia lístočkoch na lieky.
- počas mimoriadnej situácie nerobíme preventívne prehliadky, prehliadky k vodičskému oprávneniu, zbrojnému preukazu ....a iné posudky či potvrdenia
- nevydávame PN z dôvodu že Váš zamestnávateľ, alebo Vy ako fyzická osoba nemáte prácu
- upozorňujeme že v čase výskytu infekcie koronavírusu, všetky osoby s príznakmi zápalu dýchacích ciest považujeme za osoby podozrivé z infekcie koronavírusom

Vážení pacienti,
dodržiavaním týchto opatrení sa vzájomne chránime pred možnou infekciou koronavírusom!!!!!

 

MUDr. Čičková, ambulancia praktického lekára