thumb vyvoz komunal.jpgOznamujeme Vám, že v piatok 20.03.2020 bude prebiehať v našej obci vývoz tuhého komunálneho odpadu. Prichystajte si popolnice k vývozu.

Zároveň Vás žiadame, aby ste popolnice vyložili pred brány rodinných domov už vo štvrtok, nakoľko zberová spoločnosť uskutočňuje vývoz od skorých ranných hodín. Chceme predísť tomu, aby sa nestalo, že Vaša zberná nádoba nebude vyvezená.

Tiež žiadame občanov, kde je znemožnený prístup zberového vozidla z dôvodu výstavby kanalizácie, aby si prichystali popolnice k hlavnej ceste.

Za pochopenie ďakujeme.