stapel av dokument 8197Návrh VZN č. 01/2020  o ochrannom pásme pohrebísk na území Obce Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 

pdfNávrh VZN č. 01/2020