thumb 20200130 162550„Svoj život zasvätil Bohu, lebo Boh je živá, skutočná, všemohúca láska uprostred nás, hlavne v Eucharistii a vo Svätom písme“.


05. február 2020 je výnimočným pre všetkých obyvateľov Mesta Krásno nad Kysucou a Obce Zborov nad Bystricou, pretože v tento deň sa dožíva vzácneho životného jubilea 100 rokov ich duchovný otec Mons. Ľudovít Baláži.

 

Tridsaťtri rokov strávil v našich farnostiach, kde vykonával pastoračnú službu, slúžil Bohu a ľuďom. V škole vyučoval náboženstvo a nechal za sebou nenahraditeľné dielo pre občanov mesta i susednej obce. Počas jeho pôsobenia sa stal súčasťou našich rodín a v mnohých z nich zanechal stopu i nezabudnuteľnú spomienku.


V túto výnimočnú chvíľu sa ako prví z mnohých gratulantov vybrali do dedinky Cabaj – Čápor pri Nitre, v mene všetkých občanov primátor mesta Krásno nad Kysucou Jozef Grapa a starosta obce Zborov nad Bystricou Juraj Hlavatý, ktorí ho osobne pozdravili a odovzdali mu pozdravy aj od ostatných občanov a farníkov pri príležitosti narodenín.


V Krásne nad Kysucou stojí budova farského úradu, ktorú dal postaviť Mons. Ľ. Baláži v modernom štýle v 90tych rokoch minulého storočia. Nezabudnuteľným činom dekana pre veriacich je postavenie kostola zasväteného Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie v Zborove nad Bystricou, s veľmi vzácnymi vitrážami od akademického maliara, grafika a sochára Vincenta Hložníka. Postavenie kostola sa zdalo neuveriteľným, pretože bol vybudovaný počas najtvrdšej normalizácie s rámci socialistického zriadenia. V tom období nebolo povolené stavať nové, ani rekonštruovať staré stavby.


Aj o týchto udalostiach sa rozprávali s Mons. Ľudovítom Balážim primátor mesta Jozef Grapa a starosta obce Zborov nad Bystricou Juraj Hlavatý na návšteve, ktorej dôvodom bolo požehnané narodeninové storočie. „Nesmierne ma dojalo s akou láskou spomína na krásňanov a zborovanov aj po viac ako 30 rokoch. Vždy keď prídeme na návštevu na prvom mieste sú veriaci z našich farností. S radosťou v hlase nás informoval, že práve v tomto čase prijíma veľa blahoželaní k narodeninám od veriacich z Kysúc,“ uviedol primátor Jozef Grapa.


Spoločné chvíle zanechali úprimný a hlboký zážitok na oboch stranách. Hlboká viera, ktorou je Mons. Baláži naplnený aj v týchto časoch, je dôkazom jeho oddanosti Bohu a úcty k Panne Márii.


Z úprimného srdca vyprosuje milosť nášho Pána všetkým obyvateľom mesta a obce a posiela nasledovný odkaz: „Ste moji spoluobčania a moji rodáci, a keď sa ma niekto opýta odkiaľ som – hovorím, že narodil som sa v Nitre, ale moja domovina a moji rodáci – veriaci sú z Krásna a Zborova“, povedal Mons. Ľudovít Baláži. Za všetkých sa modlí a nedávno odslúžil súkromnú sv. omšu za všetkých farníkov. Spomienky na farnosti sú stále živé.  Aj keď mu fyzické sily ubúdajú, môže sa spoľahnúť na lásku a opateru jeho netere Alice a jej dcéry Lucie, ktoré sa o Mons. Ľudovíta starajú.

My mu vyprosujeme od Pána Boha vernosť Kristovi v jeho kňazstve, hojnosť darov Ducha Svätého, Božie požehnanie a ochranu našej nebeskej matky Panny Márie. Spoločne mu prajeme, aby aj naďalej bol jeho život napĺňaný požehnaním, pokojom a láskou.

                                                     Za obyvateľov mesta Krásno nad Kysucou a obce Zborov nad Bystricou
                                                                Jozef Grapa, primátor a Juraj Hlavatý, starosta