stapel av dokument 8197DODATOK Č. 04 k VZN č. 01/2016 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia výšky úhrady za opatrovateľskú službu v Obci Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 pdfDodatok č. 4 k VZN č. 1/2016