stapel av dokument 8197DODATOK Č. 01 k VZN č. 01/2019 OBCE ZBOROV NAD BYSTRICOU o poskytovaní sociálnych služieb, určení výšky platieb a platenia úhrady za poskytované sociálne služby a o podmienkach platenia a financovania v zariadení HARMÓNIA – Zariadenie pre seniorov Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 pdfDodatok č. 1 k VZN č. 01/2019