thumb i 5379816Štatistický úrad realizuje na úseku štatistiky Výberové zisťovanie pracovných síl. Vybrané domácnosti v našej obci preto môže navštíviť poverený zamestnanec.

statistické zistovanie 00111