thumb volby2018V súlade s § 49, ods. 5 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s voľbami do NR SR, ktoré sa budú konať v sobotu 29.02.2020 v čase od 07.00 do 22.00 hod.

 

 

zvolávam 1. zasadanie okrskovej volebnej komisie č. 1 - Dolný koniec a č. 2 - Horný koniec

 

dňa 15 .01. 2020, t. j. streda o 15.00 hod.
v sále Obecného úradu v Zborove nad Bystricou.

 

Vaša účasť' na uvedenom zasadaní je nevyhnutná. Ak sa zo závažných dôvodov nemôžete zúčastniť', oznámte to prosím zapisovateľ'ke OVK č. 1 - Mgr. Milade Galgánkovej, mob. tel. č. 0910/307738, prípadne zapisovateľke OVK č. 2 - Mgr. Marte Droščákovej, mob. tel. č. 0911/899913.

 


                                                                                                                  PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                                                                          starosta obce