stapel av dokument 8197Návrh Dodatku č. 01 k VZN č. 03/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 

pdfDodatok č. 01 k VZN č. 03/2016