stapel av dokument 8197Návrh Dodatku č. 01 k VZN č. 02/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 

pdfNávrh dodatku č. 01 k VZN č. 02/2018