thumb 20191015 110956Dopravná výchova v materskej škole a na I. stupni ZŠ nie je o výučbe dopravných značiek a pravidiel, ale predovšetkým o rozvoji zmyslov, ktoré dieťa ako účastník cestnej premávky potrebuje. Úspech v dopravnej výchove nezávisí len od materiálnych podmienok ale závisí aj od sústavného opakovania rôznych situácií, ktoré v doprave môžu nastať.

V rámci projektu "Na ceste bezpečne" sme sa zamerali na situácie chodca, cyklistu, kolobežky, objavovanie technických dopravných zariadení a značení, zvládanie taktiky chôdze a jazdy v premávke.
Projekt Na ceste bezpečne sme zrealizovali s podporou grantu Nadácie Volkswagen Slovakia. Vďaka možnosti, ktorá táto nadácia poskytuje sme získali finančné prostriedky vo výške 991 EUR na zakúpenie pomôcok a zrealizovanie aktivít v oblasti dopravnej výchovy.


Zrealizovali sme nasledovné aktivity:
1. Aktivita CHODEC: Hlavným cieľom aktivity je zvládnuť techniky chôdze v bežných dopravných situáciách. Naučiť deti bezpečne prechádzať cez cestu,vysvetliť význam priechodu cez cestu.
2.Aktivita KTO JE RÝCHLEJŠÍ: Rôzne dopravné prostriedky sa pohybujú rôznymi rýchlosťami. Vyberieme deti, ktoré budú predstavovať rôzne dopravné prostriedky (traktor, osobné auto cyklista, a pod). Ostatné deti budú odhadovať, ktorý dopravný prostriedok sa ako rýchlo priblíži.
3.Aktivita ČO TO SVIETI: Aktivita na vysvetlenie funkcie semaforu. Všetky aktivity sú spojené aj s pohybovými aktivitami. Pohyb v priestore prenosného dopravného ihriska rôznymi rýchlosťami, orientácia v priestore, a pod.


Doprava je neodmysliteľnou súčasťou súčasného spôsobu života. Je potrebné už od najnižšieho veku pripravovať deti na rôzne dopravné situácie.Najvýhodnejším spôsobom ako deti zoznámiť s touto problematikou je zážitkové vyučovanie. Sústavným opakovaním dôležitých situácií sa u detí vypestujú potrebné návyky, ktoré by deti mali ovládať z oblasti dopravnej výchovy. V našom okolí nemáme žiadne dopravné ihrisko, ktoré by naše deti mohli navštevovať, aby si uvedené situácie mohli vyskúšať a nacvičiť.

PaedDr. Milan Križan, projektový manažér