thumb slovenskoUtvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 29.02.2020 od 7.00 – 22.00 hod.

 

 

 


Volebný okrsok č. 1 – Dolný koniec: Sála Obecného úradu - Zborov nad Bystricou 223
Volebný okrsok č. 2 – Horný koniec: Sála Obecného úradu - Zborov nad Bystricou 223

 

 

 

V Zborove nad Bystricou dňa 06.11.2019

 

 

                                                                                    PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                                          starosta obce