thumb i 5379816Vážení občania, oznamujeme Vám, že Štatistickým úradom SR bola naša obec zapojená do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví ( EHIS). Z tohto dôvodu v období od 1. júla do 31. decembra 2019 navštívi vybrané domácnosti v našej obci zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý sa v domácnostiach preukáže osobitným poverením.

Cieľom realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS) je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva významne ovplyvňujú.

Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.