6785 detiRiaditeľstvo ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou oznamuje rodičom, že počas letných prázdnin bude materská škola v prevádzke od 1. júla 2019 do 26. júla 2019. Je potrebné nahlásiť záväzný záujem u triednych pani učiteliek do 15. júna 2019. V prípade nízkeho počtu zapísaných detí bude prevádzka materskej školy prerušená.

Poplatky za MŠ a stravu za mesiac júl 2019 je potrebné zaplatiť v termíne do 28. júna 2019.

 

V termíne od 29. júla 2019 do 31. augusta 2019 bude prevádzka materskej školy prerušená v súlade s vyhláškou 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov (§2, ods. 6).