strategicky dokument Krasno.2Oznámenie Obce Zborov nad Bystricou

o možnosti nahliadnutia do strategického dokumentu.

 

 

 

 

Názov materiálu: „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“.

 

Miesto uloženia, kde môžete do oznámenia nahliadnuť:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne

 

Stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 07.06.2019 na adresu:

Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina

e-mail:    dTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón:   041/507 68 04
fax:        041/507 68 09

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade v Žiline, odbore starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Zborov nad Bystricou dňa 22.05.2019.

 

 

                                                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                                                                     starosta obce