thumb P5070406Dňa 07. mája 2019 oslávila naša najstaršia obyvateľka pani Rozália Válková krásne životné jubileum 99 rokov. K narodeninám prišiel jubilantke zablahoželať aj starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý spolu so svojou zástupkyňou Vlastou Podolákovou.

 

 

 

Milá naša oslávenkyňa,
prajeme Vám v mene obce, aby ste svojou láskou a dobrým srdcom ešte dlhý čas dokázala potešiť všetkých, ktorí Vás majú radi. Zo srdca Vám prajeme zdravie, šťastie, pohodu, úsmev na perách a vždy dobrú náladu.

Na záver stretnutia nechýbal ani pamätný zápis do kroniky obce.