thumb DSC0860V piatok 12. apríla 2019 sa uskutočnila už tradične v sále obecného úradu Veľkonočná výstava ručných výrobkov a prác z chránených dielní z okolia Kysúc a občanov zo Zborova nad Bystricou. Organizátorom výstavy bol Obecný úrad v Zborove nad Bystricou pod záštitou ÚPSVaR v Čadci.

Výstavu slávnostne zahájili riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Iveta Bartusková, vedúca oddelenia aktívnych opatrení na trhu práce Renáta Bojková a starosta obce Zborov nad Bystricou PaedDr. Juraj Hlavatý.


Spoločne privítali 22 vystavovateľov, ktorí priniesli výrobky svojich šikovných rúk prevažne s veľkonočnou témou, a to: Centrum sociálnych služieb Žarec, Centrum sociálnych služieb Horelica, Centrum sociálnych služieb Slniečko, Ján Vančula, Mária Vaňovcová, SOŠ Drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou, ZŠ Zborov nad Bystricou, Ondrej Jedinák, Marcela Čanecká, Klub dôchodcov Zborov nad Bystricou, ZpS Harmónia, Zborov nad Bystricou, Ivana Husanicová, Ľudmila Šusteková, Alojz Šesták, Juraj Šerík, pani Jašurková, Iveta Časnochová, Michal Budoš, Veronika Hrušková, Anna Dejová, Anastázia Urbánková a Mária Šikulová.


Každý návštevník si mohol kúpiť tradičné veľkonočné kraslice, korbáče, zajačiky, barančeky, venčeky, vyšívané obrusy, prútené výrobky, či drevené výrobky. Všetky výrobky boli potešením pre oko.


Ôsmy ročník výstavy sa tešil veľkému záujmu zo strany vystavovateľov i návštevníkov všetkých vekových skupín. Veríme, že o rok návštevníkov prekvapíme ďalšími novinkami.