thumb EU vlajkaZMENA VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ a sídla okrskových volebných komisií č. 1 a 2 pre voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 25.05.2019 od 7.00 – 22.00 hod.

 

 


Volebný okrsok č. 1 – Dolný koniec: Základná škola č. 604 – veľká budova školy
Volebný okrsok č. 2 – Horný koniec: Základná škola č. 604 – veľká budova školy

 

V Zborove nad Bystricou dňa 10.04.2019