stapel av dokument 8197Návrh VZN č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Zborov nad Bystricou a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

pdfVZN č. 2/2019