stapel av dokument 8197Dodatok č. 3 k VZN č. 01/2016 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia výšky úhrady za opatrovateľskú službu si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 pdfDodatok č. 3 k VZN č. 1/2016