stapel av dokument 8197Návrh VZN č. 01/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, určení výšky platieb a platenia úhrady za poskytované sociálne služby a o podmienkach platenia a financovania v zariadení HARMÓNIA – Zariadenie pre seniorov Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 pdfNávrh VZN č. 01/2019