thumb Zborov 27 03 2017Vážení rodičia,

končí sa funkčné obdobie rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Zborove nad Bystricou, preto je potrebné zvoliť nových členov rady školy.

Vzhľadom na nízku účasť vo voľbách zástupcov rodičov ZŠ v prvom kole sa uskutoční opakovaná voľba členov rady školy za zástupcov rodičov ZŠ v pondelok 25.2.2019 v priestoroch Základnej školy s materskou školou v Zborove nad Bystricou v čase od 7.00 do 15.30 hod.