volby prezidenta srUTVORENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ pre voľby prezidenta SR, ktoré sa budú konať dňa 16.03.2019 od 7.00 – 22.00 hod.

 

 

 

 

V zmysle ROZHODNUTIA PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SR zo dňa 10.01.2019 o vyhlásení volieb prezidenta SR

u t v á r a m
na území obce Zborov nad Bystricou 2 volebné okrsky pre 1 volebný obvod pre voľby prezidenta SR a
u r č u j e m
volebné miestnosti takto:

Volebný okrsok č. 1 Dolný koniec: Základná škola č. 209
Volebný okrsok č. 2 – Horný koniec: Základná škola č. 209

 

V Zborove nad Bystricou dňa 14.01.2019

 

                                                                                          PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                                                 starosta obce