stapel av dokument 8197Návrh VZN č. 02/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 pdfNávrh VZN č. 02/2018