4810 Web Images for Solutions Pages Europe Pig 7Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca v zmysle § 16 ods. 1 a ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO (afrického moru ošípaných) v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR

je jedným z elementov v rámci aktivít a krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu mať prehľad o súčasnom stave počtu chovov ošípaných. RVPS žiada dotknuté mestá a obce o súčinnosť pri informovaní občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 ks chovaného aj na vlastnú spotrebu. Súčasne žiadame mestá a obce v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto, ak majú informáciu o chovateľov ošípaných už od chovu 1 ks a viac, aby túto informáciu zaslali na RVPS Čadca.