515 mama papa terapiyaV sále Obecného úradu sme dňa 18.11.2018 uvítali do života našich najmenších Zborovanov. Na túto slávnosť bolo pozvaných 24 detí, z toho 18 chlapcov a 6 dievčat.

Hudobný pozdrav venovala prítomným Simonka Mária Halvoníková a veršami sa im prihovorila Božka Starečková. Po príhovore pána starostu nasledovalo milé vystúpenie škôlkarov.

Pani matrikárka predstavila novonarodené detičky a vyzvala rodičov k zápisu do pamätnej knihy. V pekne vyzdobenej sále a vo sviatočnej atmosfére sme na pôde obce privítali 19 detí: Dávid Gavlas, Oliver Sventek, Juraj Hlavatý, Matej Čimbora, Marko Skřivánek, Liliana Štrbová, Aleš Michalec, Šimon Michalec, Tobias Droščák, Patrik Červený, Miroslav Jakubec, Alex Kováč, William Košťal, Lívia Kovaľová, Monika Murgašová, Sebastián Lahuta, Gabriela Kocifajová, Lenka Piščeková, Jaroslav Kysela.

Rodičia si z rúk poslancov prevzali pamätný list a darček. Nasledoval slávnostný prípitok, fotenie a priateľské posedenie s občerstvením.