Snimka1 0Výsledky komunálnych volieb v obci,

ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018.

 

 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 1 826
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 640
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 640
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 615
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 610

Za starostu obce bol zvolený:
1. PaedDr. Juraj Hlavatý /SMER-SD, SNS/ - 610 hlasov

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Vlasta Podoláková /SNS/ - 420 hlasov
2. Milada Kováčová /SMER - SD/ - 405 hlasov
3. František Madaj /SMER - SD/ - 374 hlasov
4. Pavol Droščák /SMER - SD/ - 366 hlasov
5. Milan Targoš /SMER - SD/ - 362 hlasov
6. Dušan Brandis /SMER - SD/ - 353 hlasov
7. Juraj Hlavatý /SMER - SD/ - 318 hlasov
8. Anna Targošová /SMER - SD/ - 294 hlasov
9. Anton Macanga /SMER - SD/ - 293 hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
10. Ľuboš Ďurana /SMER - SD/ - 274 hlasov