Kalendar 2018 11Vážení občania,

obec vytvorila na rok 2019 vlastný kalendár, ktorý si môžete bezplatne prevziať na obecnom úrade u p. Jantošovej na I. poschodí. 

Na každý rodinný dom v obci prislúcha jeden kalendár.