SSE obrárokOznamujeme Vám, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

prevádzkovateľa - spoločnosti SSE – Distribúcia, a.s.

dňa 13.11.2018 (t.j. utorok) od 7.00 hod. do 18.00 hod.

 

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesto 24ZSS7214461000S.