44941064 2156530527998478 4785133281924349952 oOktóber nám dáva možnosť kochať sa postrofarebnou prírodou, obdivovať jej krásu, ale tento mesiac má aj ľudský rozmer. Je to Mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa v obci Zborov nad Bystricou konalo dňa 28.10. 2018 slávnostné popoludnie. Naši seniori sa vo veľkom počte zúčastnili tohto priateľského stretnutia, ktoré sa konalo pod záštitou starostu obce Juraja Hlavatého.

Úvodný hudobný pozdrav venovala hosťom FSk Zborovanka a milým slovom sa k nim prihovoril starosta obce. K výbornej atmosfére prispelo vystúpenie pána Štefana Hruštinca. Tento zabávač, spevák a imitátor rozosmial mnohé tváre a rozospieval publikum. Peknými piesňami potešili aj Zborovskí heligonkári. O spríjemnenie tohto popoludnia sa postarala hudobná skupina MODS, ktorá hrala a spievala na počúvanie i do tanca.

Kultúrny program a pohostenie bolo prejavom úcty a vďaky k ich šedinám, k ich životu, k ich múdrosti. Ich spokojné tváre prezrádzali, že sa na tomto stretnutí dobre cítili a že nachvíľu zabudli na svoje starosti a bolesti. Kiež je ich jeseň života pokojná a nech sú obklopení úctou a vďakou každý deň.