Den otvorenych dveri „Snáď sa nám to iba zdá, veru nie, rok nám minul ako prúdu rieky tok“.

V Zariadení pre seniorov „Harmónia“ Obce Zborov nad Bystricou otvorili brány pre svojich prvých klientov v októbri 2017. Pri príležitosti prvého výročia zamestnanci pripravili, v sobotu 27.10.2018, Deň otvorených dverí.

Klienti p. Martášek a p. Oškrobaná, oblečení v typických kysuckých krojoch, vítali návštevníkov chlebom a soľou. Každý, kto nás navštívil, bol obdarený perníkmi, ktoré s láskou vytvorili klienti zariadenia. Boli pripravené aj rôzne výstavky, na ktorých sa prezentovala ich zručnosť. Príjemnú atmosféru na tomto podujatí vytvorili Zborovskí heligonkári. Verše v podaní Božky Starečkovej boli adresované ľuďom, ktorí si v Harmónii našli svoj druhý domov. Sociálna pracovníčka Monika Lastovicová privítala hostí, personál i domácich a oboznámila ich s činnosťou i aktivitami zariadenia. Starosta obce Juraj Hlavatý ocenil prácu celého kolektívu, ktorý vynaložil nemalé úsilie na rozbeh zariadenia. Klientom poprial hlavne pevné zdravie a niektorým odovzdal Ďakovné listy za zveľaďovanie prostredia i rozvoj kultúrneho života v zariadení. Z úst starostu smerovalo úprimné blahoželanie p. Štefke Oškrobanej k jej krásnemu životnému jubileu. K tejto gratulácii sa pripojili aj Zborovskí heligonkári a FSk Zborovanka, pretože oslávenkyňa aktívne dlhé roky pôsobila vo FSk Zborovanka. P. Oškrobaná poďakovala starostovi a celému tímu, v mene všetkých klientov, že si v Harmónii našli svoj domov a podľa názvu si tu aj harmonicky žijú. Dpf. Peter Škor odslúžil v zariadení svätú omšu, v ktorej prácu zamestnancov vyzdvihol na poslanie a veľkú obetu pre druhých.

Harmónia má za sebou prvý rok pôsobenia, v ktorom sa jej zamestnanci snažili vytvoriť čo najlepšie podmienky pre svojich klientov. Naši seniori tu majú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť a najdôležitejšie je, že tu nachádzajú aktívne trávenie svojho voľného času v príjemnom prostredí s príjemnými ľuďmi. Na záver chceme poďakovať všetkým sponzorom a dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili toto podujatie, resp. podporujú chod nášho Zariadenia pre seniorov Harmónia.

                                                                               Juraj Hlavatý, starosta obce