44043543 10205109754739575 2937178823491321856 oV obci Zborov nad Bystricou je veľa talentovaných ľudí, ktorí sa venujú spevu a hudbe. Svoj talent predvádzajú na rôznych prehliadkach, súťažiach a vystúpeniach mimo obce a nemajú veľa príležitostí potešiť svojich rodákov na domácej pôde. A preto vznikla myšlienka usporiadať hudobné popoludnie, na ktorom by sa prezentovali hudobné skupiny, speváci a muzikanti zo Zborova nad Bystricou.

Táto myšlienka sa zrealizovala 14.10. 2018 v sále obecného úradu, kde sa konalo Hudobné popoludnie – spievame pre Majku. Okrem prezentácie hudobníkov malo toto podujatie ešte jeden cieľ – finančne a morálne podporiť Majku Harantovú, ktorá je kvôli chorobe v ťažkej životnej situácii. Boli jej venované milé odkazy a dobrovoľné vstupné.

V programe bolo zastúpenie všetkých vekových kategórií – od detí, cez dospelých i tých skôr narodených. Hostia si mohli vypočuť rôzne hudobné žánre: zaznel folklór, ľudová hudba, sláčikové nástroje, gospelove piesne, moderná i vážna hudba. Na tomto podujatí, ktoré sa konalo pod záštitou starostu obce Juraja Hlavatého účinkovali: Zborovskí heligonkári, sláčikové komorné trio – súrodenci Patrik, Kristínka a Adamko Jánošíkovi, DSSk Nezábudka, Simonka Mária Halvoníková, Alžbetka Fojtíková, Joy bells, Alexandra Hlušková, Filip Harant a Michaela Martykanová s hudobnou produkciou skupiny Koma. Program sprevádzala slovom Božka Starečková.

O tom, že vystúpenia sa hosťom páčili, svedčil ich potlesk a prianie, aby sa takáto akcia znova zopakovala. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto podujatia. Veríme, že si odniesli pekný zážitok z vystúpení a dobrý pocit z toho, že pomohli tam, kde je pomoc potrebná. Vďaka patrí aj účinkujúcim a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na priebehu tejto vydarenej akcie.