advokatObec v spolupráci s Advokátskou kanceláriou JUDr. Strapáč, PhD., s.r.o.

opäť zavádza poskytovanie BEZPLATNEJ PRÁVNEJ POMOCI

výlučne pre obyvateľov našej obce.

 

Bezplatnú právnu pomoc môžete využiť v stredu 17.10., 21.11. a 19.12. 2018

od 15.00 hod. na I. poschodí obecného úradu.

 

.