zborovske slavnosti 2018Obec Zborov nad Bystricou pod záštitou starostu obce Juraja Hlavatého a v spolupráci s KKS Čadca pripravila ôsmy ročník kultúrnospoločenského podujatia Zborovské slávnosti 2018, ktoré sa konali 15. – 16.9. 2018 v Staviskách.

V sobotu popoludní sa stretli priaznivci heligónky pri programe HELIGÓNKA V SRDCI ZBOROVA. Na tejto prehliadke sa zúčastnilo 32 heligonkárov všetkých vekových kategórií. Svoje nadanie v hre na heligónku a v speve nám predviedli: Zborovskí heligonkári (Miroslav Šuráb, Miroslav Šuráb ml., Marek Šuráb, Peter Kováč, Milan Targoš, Michal Poláček), Anna Kuklová, Monika Brišová, Malý heligónkový súbor Jarky Jelínkovej (Sofia Králiková, Simonka Mária Halvoníková, Alžbetka Fojtíková, Kristián Halvoník, Simonka Podmanická, Klára Litvová, Matej Sporinský, Natálka Baničiarová, Simonka Kašubová), Štefan Plevko, Ján Chabroň, Romanka a Nelka Zadubanové, Heligonkári z Ochodnice (Viera Gašincová, Pavol Gašinec, František Betliar), Janko a Jakub Kováčovci, Ján Kováč, Bystrickí heligonkári ( Janko Válek, Patrik Halvoník, Jaro Skaličan, Braňo Zajačik) a Majo Nečeda. Heligonkárov si prišiel vypočuť aj poslanec NR SR a starosta obce Stará Bystrica Ján Podmanický. Prehliadku moderovala Anna Jarabicová. Keď utíchol hlas heligóniek, začal večerný koncert ROCK FEST, v ktorom vystúpila Ivanka Stasinková, Tribute of Rock Band, Veľký dom a Team Revival.

Nedeľnú slávnostnú svätú omšu celebrovali kňazi, ktorí sú našimi rodákmi, alebo boli správcami našej farnosti: Zdenko Pupík, Anton Jedinák, Pavol Kubica, Milan Gábriš a Peter Škor. Dekan Anton Kubica si prevzal Cenu starostu obce za šírenie dobrého mena obce a celoživotnú kňazskú službu katolíckej cirkvi.

Nedeľné popoludnie patrilo folklórnym slávnostiam „ZBOROVO, ZBOROVO“. Svojou návštevou nás poctili vzácni hostia: podpredseda ŽSK Igor Janckulík, poslankyňa ŽSK a starostka obce Skalité Andrea Šimurdová, primátor mesta Krásno nad Kysucou Jozef Grapa, starosta obce Vysoká nad Kysucou Anton Varecha, starosta obce Hrčava Peter Staňo, riaditeľka KKS Silvia Petreková, riaditeľ ÚPSVaR Jozef Cech, páni farári – Peter Škor, Zdenko Pupík a Anton Jedinák. Úvodný hudobný pozdrav priniesla Simonka Mária Halvoníková a Alžbetka Fojtíková. FSk Zborovanka a FSk Dolinka spoločne vystúpili v pásme piesní O hore si spievam. Krásu ľudovej piesne a folklóru ponúkli v programe aj DSSk Nezábudka, Vrchárky, Vlasta Mudríková, FS Vajčovci a Zborovskí heligonkári. Slávnostnú atmosféru malo aj uvedenie do života prvého CD Zborovských heligonkárov pod názvom S heligónkou v srdci Zborova.

Cenou starostu boli ocenení: Ladislav Litva za športovú reprezentáciu obce, Janka Fojtíková za šírenie a udržiavanie ľudových tradícií a Michal Harant za dlhoročnú službu v roli organistu. Diváci si mohli vychutnať vystúpenie skupiny Kortina a Dychovej kapely Ochodničanka. Programom sprevádzala dvojica moderátorok – Zuzka Zuzčáková Gacíková a Božka Starečková.

Pekné počasie a zaujímavý program prilákal do Stavísk veľa návštevníkov, ktorí tu prežili príjemné chvíle, a tak vynaložené úsilie splnilo svoj účel. Veľká vďaka patrí účinkujúcim, organizátorom, technikom a všetkým, ktorí sa postarali o to, aby hostia odchádzali domov spokojní a už teraz sa tešia na Zborovské slávnosti 2019.