39536126 10209679899112649 1590211473840275456 oDobre sa darilo aj v Zborove nad Bystricou v Staviskách, kde sa dňa 19.8.2018 konala súťaž vo varení kotlíkového gulášu In memoriam Anny Válkovej. Toto podujatie sa konalo pod záštitou starostu obce Juraja Hlavatého a mediálnym partnerom bola KTV. Svoje kulinárske zručnosti predviedlo návštevníkom a odbornej porote 16 družstiev.

Vyzbrojení štipkou súťaživosti, nápaditým oblečením, originálnymi názvami tímov a dobrou náladou zmenili Staviská na voňavú kuchyňu. Malé odchýlky v receptúrach a surovinách spôsobili, že každý guláš bol jedinečný a odlišný.

Predseda poroty Vilo Habo a členovia poroty – starostka Klubiny Božka Poliačková, starosta Ochodnice Radoslav Ďuroška, správca farnosti Zborov nad Bystricou Peter Škor a poslankyňa OZ V Zborove nad Bystricou Milada Abdul Karimová hodnotili finálny produkt, kde brali do úvahy jeho chuť, farbu, vôňu a konzistenciu. Po ochutnávke všetkých vzoriek udelili:
3. miesto – Súrodenecké trio (Oravská Lesná)
2. miesto – Železiarstvo Hammer (Krásno nad Kysucou)
1. miesto – DDR ( Zborov nad Bystricou)

Okrem týchto cien boli udelené i ďalšie ceny za celkovú atmosféru v družstve:
Cena starostu obce Zborov nad Bystricou – Lesňanskí dravci (Oravská Lesná)
Cena starostu obce Oravská Lesná – Zborovskí heligonkári (Zborov nad Bystricou)
Cena predsedu poroty – ZpS Harmónia (Zborov nad Bystricou)
Cena diváka – Fredy team (Zborov nad Bystricou)

Ocenenie (diplom, medailu, varešku a knihu od autora Vila Habu) si prevzali aj ostatné družstvá:
Tes Media Žilina, Mažoretky z Kalinova, TJ Bánová, OÚ Zborov nad Bystricou, Klub dôchodcov Zborov nad Bystricou, ZO ZTPCCH Kysucký Lieskovec, FSk Zborovanka, rodina Smolková Krásno nad Kysucou, Guláš Matiáš Oravská Lesná a Lesnianski seniori Oravská Lesná.

K dobrej atmosfére prispel svojou účasťou predseda poroty Vilo Habo. O hudobnú produkciu a ozvučenie sa postaral Edo Koprna a speváčka Michaela Martykanová. Niektoré súťažiace tímy nám dokázali, že okrem varenia gulášu vedia aj pekne spievať na javisku. Pod taktovkou minuloročného víťaza – Klub dôchodcov Zborov nad Bystricou - si aj porotcovia zasúťažili. Zborovský guláš prišiel ochutnať aj primátor mesta Krásno nad Kysucou Jozef Grapa, starostka obce Rudina Anna Mičianová a starosta obce Oravská Lesná Marek Majdiš. Predsedníčka OO JDS Čadca Gitka Ďurišová si zaspomínala na svoju dlhoročnú kamarátku Hanku Válkovú a jej pamiatku sme si uctili minútou ticha.

Pekné počasie, vôňa gulášu, predajné stánky a cyklopreteky, ktoré sa konali priebežne s varením gulášu, prilákali do Stavísk veľa návštevníkov. V priateľskej atmosfére a dobrej nálade prežili príjemné nedeľné popoludnie.

Veľká vďaka patrí sponzorom, ktorí sa pričinili o zaujímavé ceny a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tohto podujatia.