stapel av dokument 8197Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2017 Obce Zborov nad Bystricou o poskytovaní sociálnych služieb, určení výšky platieb a platenia za úhrady za poskytované sociálne služby a o podmienkach platenia a financovania v zariadení Harmónia – Zariadenie pre seniorov Zborov nad Bystricou (ďalej len zariadenie „Harmónia“) si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 

 pdfDodatok č. 2 k VZN č. 01/2017193.94 KB