37197246 2071705646480967 1153705748455227392 oPri príležitosti životného jubilea – 50 rokov života duchovného správcu našej farnosti Mgr. Petra Škora - sa v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Zborove nad Bystricou konala 15. júla 2018 slávnostná sv. omša. Popri našich občanoch bola prítomná takmer stovka farníkov z obce Dlhé Pole. Náš pán farár medzi nimi pôsobil 10 rokov (2006 – 2016).

Čítania zo Svätého písma prečítala starostka Dlhého Poľa Ing. Dana Veveričíková a starosta Zborova nad Bystricou PaedDr. Juraj Hlavatý. Slávnostnú atmosféru doplnili spevácke zbory oboch obcí.

Peter Škor sa narodil 13. júla 1968 v obci Lodno. Kňazský seminár vyštudoval v Nitre. Práve v našom kostole prijal sviatosť kňazstva 21. júna 1997, primičnú sv. omšu mal 28. júna 1997 v Kysuckom Lieskovci. Pôsobil ako kaplán v Trenčíne a v Púchove. Správcom farnosti Nitrianska Streda bol 5 rokov. Odtiaľ prišiel na svoje významné pôsobisko v obci Dlhé Pole (okr. Žilina).

Túto obec – s podobným charakterom ako naša – založili v roku 1320. Farnosť má už vyše 300 rokov (1717). Pôvodný drevený kostol nahradili kamenným v roku 1766. Zväčšený a prestavaný kostol sv. Martina vysvätil 13. novembra 1927 nitriansky biskup ThDr. Karol Kmeťko. Mgr. Peter Škor bol 21. kňazom v celej histórii farnosti a prvým s krstným menom Peter – námestník Krista.

Slávni rodáci obce: biblista Dr. Anton Botek narodený 8. februára 1911 vo filiálke Zárieč, pokrstený v Dlhom Poli. Po vysviacke 24. marca 1935 v Trnave pôsobil medzi vysťahovalcami v Kanade. V období 1941 – 45 bol pracovníkom a riaditeľom Katolíckej tlačovej kancelárie v Bratislave. V roku 1951 emigroval do Ríma, kde sa podieľal na založení Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. Takmer 2 desaťročia pôsobil medzi Slovákmi v Kanade. Preložil Sväté písmo s použitím hebrejských a gréckych podkladov. Zomrel 9. februára 1992 v Pezinku, rozlúčka s ním bola 11. februára 1992 v kostole sv. Martina v Dlhom Poli.

Štefan Škorčík – dlhopoľský rodák (1931 – 1985) pôsobil ako misionár v Zaire.

Aj ďalší kňaz pôsobí mimo Slovenska. Páter Imrich Mária Neslušan sa narodil 26. novembra 1964. V auguste 1983 emigroval do Talianska, dostal sa do františkánskeho kláštora vo Villa Verucchio. Po štúdiách v Bologni, Ríme a Palerme bol za kňaza vysvätený 3. januára 2000 v chráme sv. Márie Anjelskej La Ganzia v Collesane, primičnú svätú omšu mal 7. mája 2000 v Dlhom Poli. Od septembra 2013 žije v pustovni sv. Pavla v lokalite Piano Zucchi na Sicílii. O jeho živote a službách Bohu si možno prečítať reportáž v aktuálnom vydaní Katolíckych novín, v čísle 28, str. 12 a 13.

Spoločným znakom oboch obcí bola účasť ich vojakov v 71. Pešom pluku, z ktorých 44 popravili po vzbure proti cisárovi v Kragujevaci. Medzi 44 popravenými bol aj Pavol Kubica zo Zborova a Imrich Kolibík z Dlhého Poľa.

                                                                                                    PhDr. Anton Mrník - občan Dlhého Poľa.