strategicky dokument Krasno.2Oznámenie Obce Zborov nad Bystricou

o možnosti nahliadnutia do strategického dokumentu.

 

 

 

 

Názov materiálu: „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020“.

 

Miesto uloženia, kde môžete do oznámenia nahliadnuť:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-zilinskeho-kraja-na-roky-2016-2020

 

Stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020“ je možné predkladať najneskôr do 04.07.2018 na adresu:

Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina

e-mail:    dTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón:   041/507 68 04
fax:        041/507 68 09

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení predmetného strategického dokumentu sa uskutoční dňa 12.07.2018 o 10.00 hod. na adrese Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, zasadačka č. 1.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Zborov nad Bystricou dňa 13.06.2018.

 

 

                                                                                                              PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                                                                     starosta obce