1091613bObec Zborov nad Bystricou bola úspešná pri podávaní ďalšieho projektu o poskytnutie dotácie v oblasti zvýšenia množstva zhodnocovaného biologicky rozložiteľného dopadu v našej obci  pod názvom ,,Oáza čistoty - Zborov nad Bystricou". Cieľom projektu je zakúpenie kompostérov do každej domácnosti. Zdroje získané z Ministerstva životného prostredia SR - 85 476,06 EUR.

 

 

 

kablovka kompostéry