O2 Dobravec Sportova akademia Mateja Totha 1a 988x553Vážení občania,
ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo.

 

 

Preto vás prosím, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.dobravec.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola. Hlasovať možno každý deň.

 

Pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha a hlasujte na stránke www.dobravec.o2.sk

V mene žiakov našej školy vám ďakujem.