9572ef86dd193e denmatiekAko Ti poďakovať za prvý krok bez bolesti a pádu? Ako Ti poďakovať za tvoju vzácnu radu? Ťažko sa vďaka jedným slovom vyjadrí. Ja to viem. No predsa, mama moja, za všetko, čo vo mne krásne je, čo do života si mi dala, Tebe, moja najdrahšia, Tebe ďakujem.

 

Obec Zborov nad Bystricou pod záštitou starostu obce Juraja Hlavatého pripravila z úcty a vďaky k mamám slávnosť, ktorá spríjemnila ich sviatok – Deň matiek. Kultúrny program bol malým poďakovaním za ich lásku a starostlivosť. Účinkujúci uvili pre mamy kyticu z piesní, tanca a pekného slova.


Slávnosť otvorila Simonka Halvoníková piesňou o mame. Otvorenie a moderovanie programu si zobrala na starosť Božka Starečková. Škôlkari darovali mamičkám básničky, pesničky i tanček. V príhovore starostu obce zaznelo veľa milých slov. Do kytičky spevom prispela aj DSSk Nezábudka. Zábavné bolo vystúpenie šiestakov v karaoke shou. Tanečné kreácie predviedli Dračice. Hudobný pozdrav priniesla FSk Zborovanka. Básňou pohladila mamy Lívia Neveďalová. Program ukončili Zborovskí heligonkári.


Usmiate tváre mamičiek a ich potlesky prezrádzali, že sa im program páčil. Pri odchode zo slávnosti boli obdarovaní kvetom, ktorý bude spomienkou na ich sviatok.