DSC 0260Jednou z tradícií, ktorú v obci zachovávame je Stavanie mája. Organizátorom tohto podujatia bola FSk Zborovanka a obec Zborov nad Bystricou. V Staviskách sa dňa 30.4.2018 zasadil máj.

K dobrej atmosfére prispela hudba a spev v podaní FSk Zborovanka, DSSk Nezábudka a Zborovskí heligonkári. Pri malom občerstvení prítomní strávili príjemný predmájový večer.