012345Pri príležitosti Dňa zeme Obec Zborov nad Bystricou zorganizovala dňa 20.4.2018 jarnú brigádu. Do úpravy a vyčistenia brehov rieky Bystrica sa zapojil Obecný úrad, ZŠ s MŠ, Klub dôchodcov, FSk Zborovanka a ďalší obyvatelia, ktorí chceli prispieť k zveľadeniu nášho okolia. Okrem dobrého pocitu z upraveného prostredia si účastníci pochutnali na pripravenom guláši.

Do úpravy a vyčistenia okolia Zariadenia pre seniorov Harmónia sa zapojili jeho zamestnanci spolu s klientmi.


Vďaka patrí všetkým zúčastneným.