DSC 0354Ján Amos Komenský a jeho výročie narodenia, ktoré pripadá na 28. marca, je späté s pripomenutím si poslania a povolania učiteľa. Aj vedenie našej obce si každoročne pripomína tento deň a pri príležitosti ,,Dňa učiteľov“ vysloví aspoň morálne poďakovanie všetkým pracovníkom Základnej školy s materskou školou v Zborove nad Bystricou.

Vybraným pedagógom udelil starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý plaketu J.A. Komenského. V tomto roku boli ocenení: Anna Targošová, Bc. Marta Capeková, PaedDr. JUDr. Jana Riečičiarová a Mgr. Dana Pavlíková.

,,Dovoľte, aby som touto cestou vyslovil úprimné poďakovanie všetkým zamestnancom našej Základnej školy s materskou školou a poprial im veľa pracovného elánu pri napĺňaní poslania školy."

                                                                                                                        PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce