36776747 mlRiaditeľstvo ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou oznamuje rodičom, že

zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční 

v utorok 10. apríla 2018 v čase od 12.00 hod. do 16.00 hod.

v budove školy I. stupňa ZŠ.

 

 

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť si:

  • rodný list dieťaťa
  • kartičku poistenca dieťaťa
  • ak je dieťa zdravotne postihnuté, aj doklad o zdravotnom postihnutí
  • občiansky preukaz rodiča
  • vyplnenú žiadosť o prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky
  • poplatok 13 EUR na zakúpenie pracovných zošitov pre budúcich prvákov.
Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom narodeným od 1. septembra 2011 do 31. augusta 2012.