SSE obrárokOznamujeme Vám, že v našej obci

NEBUDE prerušená distribúcia elektriny

dňa 08.03.2018 (t.j. štvrtok).