DSCF9774Zariadenie pre seniorov Harmónia v Zborove nad Bystricou je najmladším zariadením na Kysuciach, ktoré poskytuje svoje sociálne služby iba štvrtý mesiac. V priebehu tohto obdobia si tu našlo svoj domov 40 seniorov z obce a blízkeho okolia. Seniorom sa poskytuje sociálna služba 24 hodín denne tímom kvalifikovaných pracovníkov, ktorí svojím profesionálnym prístupom pomáhajú a starajú sa o ich psychickú a fyzickú pohodu.

Seniorom sa najviac páčia aktivity, ktoré organizujú sociálne pracovníčky zariadenia v úzkej spolupráci s obecným úradom obce Zborov nad Bystricou, materskou a základnou školou, klubom seniorov, folklórnymi skupinami a ďalšími subjektami podieľajúcimi sa na kultúrnom živote obyvateľov. Z množstva úspešných aktivít uvedieme napr. besedy s deťmi zo ZŠ na rôzne témy, vystúpenie detí z MŠ, spoločné posedenia a tvorba s členmi klubu dôchodcov, pečenie a zdobenie medovníkov, vlastnoručná výroba adventných vencov a vianočných dekorácií, či posedenia s hovoreným slovom v podaní pani Starečkovej. Do pamäte našich seniorov sa hlboko vryla prvá spoločná Štedrá večera, na ktorej nesmel chýbať pán starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý.

Fotografie dokumentujú príjemnú atmosféru a pohodu počas akcie s folklórnou skupinou Zborovanka, ktorá prišla seniorom do zariadenia popriať a povinšovať všetko najlepšie do nového roku slovom a piesňou.