26233447 373542169782900 1717536923871150906 oJe úžasné, koľko je veľa ľudí s dobrým srdcom, ktorí chcú pomôcť iným. Presvedčili sme sa o tom na benefičnom koncerte Kvapka pomoci pre Terezku, ktorý sa konal v sále OÚ v Zborove nad Bystricou dňa 30.12.2017. Hostia svojou účasťou prejavili morálnu podporu Terezke a finančne prispeli na jej dlhodobú liečbu.

 

 

Terezka Špiláková má 16 rokov. V polovici augusta 2017 jej zistili ochorenie – aplastická anémia. Od tej doby je hospitalizovaná na hematologicko-onkologickom oddelení na transplantačnej jednotke kostnej drene v Bratislave. Ako jediná možná účinná liečba je transplantácia kostnej drene. Terezka sa v deň svojich šestnástych narodenín (20.12.2017) podrobila transplantácii. Vyzbierané finančné prostriedky (6 800 eur) poslúžia na zakúpenie čističky vzduchu a dezinfekčných prostriedkov, keďže sterilitu prostredia je potrebné zachovávať i v domácej liečbe. Prípadne budú použité na pokrytie cestovných nákladov, pretože i po transplantácii sú nutné veľmi časté kontroly. Terezka bude dlhodobo sledovaná pod lekárskym dohľadom.


Hosťom bol ponúknutý dvojhodinový pestrý kultúrny program, v ktorom vystúpilo 82 účinkujúcich: Alexandra Jedináková a Filip Harant, FS Drevár, tanec detí zo ZŠ, DSSk Nezábudka, Joy Bells, Magic Flash, FSk Zborovanka, sestry Bacmaňákové a Zbojná, School Bend a Terezkini spolužiaci.

V závere programu sa pán starosta Juraj Hlavatý poďakoval v mene Terezkiných rodičov i v mene svojom účinkujúcim, hosťom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto podujatiu.

 

Veríme, že spoločné prianie – aby sa Terezka uzdravila – bude vyslyšané.

Terezka, veľa zdravia v Novom roku a nech ti je anjel strážny vždy po boku.